“TALİHSİZ BİR AÇIKLAMA” “HUKUKSUZLUKLARA BAŞKALDIRMAK MARJİNALLİKSE MARJİNALİZ”

“TALİHSİZ BİR AÇIKLAMA” “HUKUKSUZLUKLARA BAŞKALDIRMAK MARJİNALLİKSE MARJİNALİZ”

Mersin Barosu Cumhuriyetimizle yaşıt köklü ve kadim bir barodur. Kuruluşundan bu yana felsefesi, her zaman Hukukun üstünlüğünü, Hukuk devletini, Cumhuriyet değerlerini, insan hak ve özgürlüklerini,  yaşamın kutsallığını temeline almış, laik ve Atatürkçü bir anlayış olmuştur.
Kuruluş felsefemize uygun olarak, Avukatlık Kanunun’dan kaynaklanan görev ve sorumluluğumuz gereği her zaman hak ihlallerine karşı sesimizi yükselttik, özellikle toplumdaki dezavantajlı gruplara yönelik hukuki desteğimizi her platformda dile getirdik.
Kadına karşı şiddetle mücadelede ve çocuk istismarı ile mücadelede bu mücadeleye katkı sunan kim olursa olsun işbirliğinde bulunduk. Kadın Hakları Merkezimizin ve Çocuk Hakları Merkezimizin fedakar üyeleri ile bıkmadan usanmadan bu uğurda mücadelemizi sürdürdük, sürdürüyoruz. Hak mağduru, şiddet mağduru, istismara uğrayan bir kadına, bir çocuğa daha yardım edebilmek için fedakarca çalışıyoruz. Bu yardımı yaparken de yardıma ihtiyacı olan kadın veya çocuğun diline, dinine, ırkına, inancına vs. bakmıyoruz. Bunlar gönüllülük esasına dayalı olup hiç bir çıkar gözetilmeksizin yapılan işlerdir.
Barolar toplumda hak mağdurlarının, feneri, umudu, ışığı olmuştur.
Bu konularda tüm kamu kurum ve kuruluşları ile Sivil Toplum Kuruluşları ve derneklerle ortak projelerde, işbirliğinde bulunmaktayız. Bu konularda asla kadın ve çocuğu siyasi malzeme yapmadık.
Yakın tarihlerde,8 Ağustos 2019 tarihinde Toroslar Belediyesinin “Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR)”  tarafından, “Avrupa’daki yerel ve bölgesel yönetimlerin yetkilerini kullanmak ve ortaklıklar oluşturmak suretiyle, kadın erkek eşitliğinin sağlanması” amacıyla hazırlanan, “Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı”nı imzalama törenine başkan düzeyinde bizzat iştirak ederek  “Eşitlik Eylem Planı” geliştirmek üzere çalışmalar yürütecek olan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz’ı tebrik ettik.
Ülkemizde her geçen gün artan kadına karşı şiddet ve çocuk hakları ihlaline karşı daha etkin mücadele etmek, kentimizde daha fazla kişiye ulaşarak bilinçlendirme çalışmaları yapmak için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile daha önceki yıllarda olduğu gibi iş birliği protokolü yapma talebimiz maalesef Büyükşehir Belediye Meclisinde 2.kez reddedilmiştir.
Üzülerek ifade etmek gerekir ki, kendisi de Mersin Barosu üyesi olan Toroslar Belediye Başkanı Sayın Av. Atsız Afşin Yılmaz’ın ret gerekçelerini açıklarken, “Cumhur İttifakı’nın teklifi reddetmesinin nedeni, hali hazırdaki Baro Başkanı marjinal ve baroyu siyasallaştıran bir tutum içinde olmasıdır” ifadesini  kullanmasını bir talihsizlik olarak görmekteyiz. Belirtilen anlamda marjinallik suçlamasını reddediyoruz.
Mersin Barosu hiçbir zaman hukukçu duruşundan taviz vermemiş ve her zaman hukukun yanında olmuştur. İtham etmek istedikleri Marjinallik suçlamasını kabul etmemekle birlikte; Cumhuriyet değerlerini savunmak marjinallikse, evet marjinaliz. Hukuksuzluklara başkaldırmak marjinallikse, evet marjinaliz. Hukukun üstünlüğü için mücadele etmek marjinallikse, evet marjinaliz. Adil yargılanma ilkesini savunmak marjinallikse, evet marjinaliz. Düşünce ve ifade özgürlüğü için mücadele etmek marjinallikse, evet marjinaliz. Baroların parçalanıp siyasallaştırılmak istenmesine karşı durmak  marjinallikse, evet marjinaliz. Kadınlara ve çocuklara kötü muameleye karşı çıkmak marjinallikse, evet marjinaliz.

Bundan sonra da, Mersin Barosu olarak yönetim kurulumuzla, tüm merkez ve komisyonlarımızla birlikte Atatürk ilke ve devrimleri ışığında, demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyetinin değerlerini yaşatmaya, ulusal ve evrensel hukuk ilkeleri çerçevesinde hak ve hukuk mücadelesi vermeye, kadın, çocuk hakları başta olmak üzere tüm hak ihlallerine karşı mücadeleye devam edeceğiz. 16.12.2020

Basına ve kamuoyuna saygılarımızla.
MERSİN BARO BAŞKANLIĞI

reklam
Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?