Hükümetten Geri Adım!!! TARTIŞILAN Esnek çalışma düzenlemesinde tartışmalı iki madde geri çekiliyor

Hükümetten Geri Adım!!! TARTIŞILAN Esnek çalışma düzenlemesinde tartışmalı iki madde geri çekiliyor

reklam"

Mehmet Muş ve MHP grup başkanvekilleri Erkan Akçay ve Muhammet Levent Bülbül, Türk İş başkanı Ergün Atalay ve Hak İş sendikası yetkilileriyle görüştü. Görüşmenin andından soruları cevaplayan Muş, genel başkanlarla yapılan görüşmedin sonra esnek çalışmaya ilişkin 33 ve 37. maddelerin çıkarılmasına karar verdiklerini açıkladı.

Muş, MHP grup başkanvekilleri Erkan Akçay ve Muhammet Levent Bülbül, Türk İş Başkanı Ergün Atalay ve Hak İş sendikası yetkilileriyle görüşmesinin ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

Habertürk’ten Saliha Çolak’ın haberine göre, genel başkanlarla yapılan görüşmeden sonra esnek çalışmaya ilişkin 33. ve 37. maddelerin çıkarılması kararını açıklayan Muş şöyle konuştu:

“Sendikaların taleplerini aldık yaptığımız değerlendirmelerde MHP grup başkanvekilleri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü, biz de Cumhurbaşkanımızla görüştük. Onların talimatları gereği, 33 ve 37’yi daha detay çalışmak üzere madde metninden çıkaracağız.”

33. ve 37. maddeler ne diyor?

  • Madde 33:

22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “Belirli süreli iş sözleşmesi, işçinin yirmibeş yaşını doldurmamış veya elli ve daha yukarı yaşta olma koşulunu sağlaması kaydıyla birinci ve ikinci fıkradaki koşullar aranmadan yazılı şekilde yapılabilir. Yirmibeş yaşını doldurmamış işçiler ile yapılacak belirli süreli iş sözleşmelerinin süresi işçinin yirmi beş yaşını doldurduğu tarihi geçemez. Bu fıkra uyarınca bir defada veya yenilenerek yapılan belirli süreli iş sözleşmelerinin toplam süresi iki yılı geçemez.”

  • Madde 37:

5510 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 20- İşe girdiği tarih itibarıyla 25 yaşından küçük olup hizmet akdine tabi olarak bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 günden az olanlar için çalıştırıldıkları süreyle orantılı olarak işverenlerce, 82’nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının %2’si oranında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ile %7,5’i işveren %5’i sigortalıya ait olmak üzere % 12,5 oranında genel sağlık sigortası primi ödenir. Bu madde kapsamında çalışanların genel sağlık sigortası primlerinin 30 güne tamamlanması zorunludur. Sigortalıların eksik günlerine ilişkin genel sağlık sigortası primleri, 60’ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi veya (g) bendi kapsamında ödenir. Bu fıkra kapsamına girenler, adlarına ödenen priminin ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar aynı kazancın otuz katının %20’si oranında malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödeyebilir. Bu süre içinde ödenmeyen primin ödenme hakkı düşer. Ödenen primlere ilişkin süreler 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık süresi sayılır.

Bu şekilde çalışanlar ve çalıştırıldıkları işyerlerinin tescil ve bildiriminde 8 ve 11 inci madde hükümleri uygulanır. Kanuna göre Kuruma verilmesi gereken diğer her türlü bilgi, belge, bildirge ve beyannamelerin verilmesi ile maddenin uygulama usul ve esaslarını belirlemeye Kurum yetkilidir.
İşe girdiği tarihten önceki son bir yıl içerisinde prim ödeme gün sayısı 120 günden fazla olanlar ile 25 yaşını dolduran sigortalılar hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz.”

reklam
Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?